Over Ons

Team 2 studio voor de bouwkunst is sinds 2003 actief als zelfstandig ontwerpstudio voor de bouwkunst. Onze dienstverlening omvat dan ook alle facetten op het gebied van bouwkunst.

Wij werken voor een breed spectrum van opdrachtgevers: gemeenten, uitvoerende overheidsdiensten, bedrijven en particulieren. Waar nodig opereren we in samenwerkingsverband met onder meer landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, interieurarchitecten- en ingenieursbureaus.

Team 2 studio voor de bouwkunst is onafhankelijk. Wij staan voor uitdagende en verantwoorde bouwkunst, verzameld volgens onder andere academisch verantwoorde methoden en verwerkt met behulp van moderne technieken.

In onze studio proberen wij bij iedere opdracht door te dringen tot de essentie van de vraag. Iedere opdracht, groot of klein, wordt gezien als een unieke vraag naar een specifiek ontwerp en behoeft dientengevolge dan ook een specifieke aanpak.

Geen cliches en standaardoplossingen, maar per situatie, per opdrachtgever wordt steeds gezocht naar een optimale (maat)oplossing. Wij ontwerpen voor de toekomst. Duurzaam. En dat ziet u in onze ontwerpen. Bijvoorbeeld in de detaillering en de materiaalkeuze welke tot stand komen in samenwerking met het management bureau.

Duurzaam kan natuurlijk ook betekenen dat een bijzonder plan gemaakt wordt dat juist daarvoor toekomstwaarde heeft. Het uitwisselen van kennis en ervaring met materiedeskundigen op velerlei bouwkundige gebieden draagt eveneens bij aan toekomstgerichte ontwerpen. Deze adviezen worden door ons team verwerkt, zodat onze kennis en kunde telkenmale wordt vergroot en voor u op enig moment van waarde kunnen zijn.

Binnen onze studio en het management bureau is bewust afgezien van specialisatie zodat ons portfolio een gevarieerd beeld te zien geeft. Van kleinschalig tot geavanceerde, technisch hoogstaande en grootschalige bouwopdrachten.

Wij kunnen u onze expertise op onderstaande gebieden aanbieden:

 • Bouwkundige ontwerpen
 • Interieur ontwerpen
 • Stedenbouwkundige-, en landschapsontwerpen
 • Haalbaarheidsstudies
 • 3D-visualisaties
 • Bouwkunde
 • Normen en regelgeving
 • Kostendeskundigheid
 • Kwaliteitsbewaking
 • Bouwmanagement
 • Bestekken en begroten
 • Omgevingsvergunningen
 • Constructies
 • Bouwfysica
 • EPN/BENG berekeningen
 • Duurzaam bouwen
 • BIM & IFC tekenmethodiek